BIK 2003 - Om studieguiden

January 11, 2016
Studieguiden er skrevet av Geir Lahnstein og innlest av Anette Fredheim Goffeng (studieenhet 1 - 5) og av Elise Thu (studieenhet 6 - 13).
 
Til info:
Studieenhet 6, kap 7 til studieenhet 13, kap. XII er lest inn på nytt pga. av dårlig lydkvalitet. De nye lydfilene ble publisert den 10.juli, 2017
 

Facebook Comments: