BIK 2003 - Om studieguiden

January 11, 2016
Studieguiden er skrevet av Geir Lahnstein og innlest av Anette Fredheim Goffeng (studieenhet 1 - 5) og av Elise Thu (studieenhet 6 - 13).
 
Til info:
Studieenhet 6, kap 7 til studieenhet 13, kap. XII er lest inn på nytt pga. av dårlig lydkvalitet. De nye lydfilene ble publisert den 10.juli, 2017
 

BIK 2003, Studieenhet 1, del 1 - Innledning Personalledelse – fortid og fremtid

January 11, 2016
Kapittel 1 «Innledning» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Begrepene HR og HRM" og vi avslutter med emnet om "Beste praksis".

Pensum:
• Kapittel 1 «Innledning» i Kuvaas og Dysvik (2012).
• Kapittel 1 «Historien om HRM» i Mikkelsen og Laudal (2014).

Lengde: 03:31

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 1, del 2 - Innledning Personalledelse – fortid og fremtid

January 11, 2016
Kapittel 2 «Historien om HRM» i Mikkelsen og Laudal (2014)

I denne podcasten ser vi på "Fra personaladministrasjon til personalledelse" og vi avslutter med emnet om "En ny agenda for innovasjon".

Lengde: 18:47

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 2, del 1 - Forpliktelsesbasert versus kontrollorientert HR. Etikk.

January 11, 2016
Kapittel 2 «Forpliktelsesbasert versus kontrollorientert HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Begrepene HR og HRM" og vi avslutter med emnet om "Forskningsfunn om effektivitet".

Pensum:
• Kapittel 2 «Forpliktelsesbasert versus kontrollorientert HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 3, 4 og 5 «To prinsipper», «Navigasjonshjulet» og «Det gode og det rette» i Kvalnes (2012)

Lengde: 04:16

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 2, del 2 - Forpliktelsesbasert versus kontrollorientert HR. Etikk.

January 11, 2016
Kapittel 3, 4 og 5 «To prinsipper»,«Navigasjonshjulet» og «Det gode og det rette» i Kvalnes (2012)

I denne podcasten ser vi på "Etikk, menneskesyn og verdier" og vi avslutter med emnet om "Utfordring".

Lengde: 05:38

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 3, del 1 - Strategisk og internt konsistent HR. Organisasjonskultur.

January 11, 2016
Kapittel 3 «Strategisk og internt konsistent HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Strategisk HR i fire nivåer" og vi avslutter med emnet om "Krav til konsistens i HR-arbeidet".

Pensum:
• Kapittel 3 «Strategisk og internt konsistent HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 6 «Organisasjonskultur» i Einarsen og Skogstad (2011)
• Kapittel 7 «Konflikter» i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 06:07

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 3, del 2 - Strategisk og internt konsistent HR. Organisasjonskultur.

January 11, 2016
Kapittel 6 «Organisasjonskultur» i Einarsen og Skogstad (2011)

I denne podcasten ser vi på "Litt historikk" og vi avslutter med emnet om "Kulturutvikling, – kultur er et dynamisk begrep".

Lengde: 06:53

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 3, del 3 - Strategisk og internt konsistent HR. Organisasjonskultur.

January 11, 2016
Kapittel 7 «Konflikter» i Einarsen og Skogstad (2011)

I denne podcasten ser vi på "Litt refleksjon rundt konfliktbegrepet" og vi avslutter med emnet om "Den konstruktive uenighet".

Lengde: 12:35

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 4, del 1 - Indre og prososial motivasjon. Mobbing

January 11, 2016
Kapittel 4 «Indre og prososial motivasjon» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Læringsmål" og vi avslutter med emnet om "Prososial motivasjon fokuserer på bytteforhold".

Pensum:
• Kapittel 4 «Indre og prososial motivasjon» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 9 «Mobbing i arbeidslivet» av Einarsen og Glasø i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 08:31

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 4, del 2 - Indre og prososial motivasjon. Mobbing

January 11, 2016
Kapittel 9 «Mobbing i arbeidslivet» av Einarsen og Glasø i Einarsen og Skogstad (2011)

I denne podcasten ser vi på "Mobbing er forbudt" og vi avslutter med emnet om "Forskning om mobbing".

Lengde: 05:32

00:0000:00