BIK 2003, Studieenhet 9, del 1 - Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger. Sykefravær.

January 11, 2016
Kapittel 11 «Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger» i Kuvaas og Dysvik (2012). 

I denne podcasten ser vi på "Kontinuerlig behov for forbedringer" og vi avslutter med emnet om "Et praktisk konsulentråd".

Pensum:
• Kapittel 11 «Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger» i Kuvaas og Dysvik (2012).
• Kapittel 16 «Å redusere bedriftens sykefravær» av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011). 

Lengde: 10:08

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 9, del 2 - Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger. Sykefravær.

January 11, 2016
Kapittel 16 «Å redusere bedriftens sykefravær» av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011).

I denne podcasten ser vi på "Det samfunnsmessige bakteppe" og vi avslutter med emnet om "Fra sykefravær til nærvær". 

Lengde: 09:16

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 10, del 1 - HR-roller og brukervennlig HR. Oppsummering. Helsefremmende tiltak i arbeidslivet

January 11, 2016
Kapittel 12 «HR-roller og brukervennlig HR» i Kuvaas og Dysvik 2012.

I denne podcasten ser vi på "Teori og praksis må henge sammen" og vi avslutter med emnet om "HR-fagets egenart".

Pensum: 
• Kapittel 12 «HR-roller og brukervennlig HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 13 «Oppsummering» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 17 «Helsefremmende tiltak i arbeidslivet» av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 14:45

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 10, del 2 - HR-roller og brukervennlig HR. Oppsummering. Helsefremmende tiltak i arbeidslivet

January 11, 2016
Kapittel 13 «Oppsummering» i Kuvaas og Dysvik (2012).

I denne podcasten ser vi på "Krav om etterrettelighet i metode" og vi avslutter med emnet om "Hva er da spesielt med Kuvaas og Dysvik?".

Lengde: 08:11

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 10, del 3 - HR-roller og brukervennlig HR. Oppsummering. Helsefremmende tiltak i arbeidslivet

January 11, 2016
Kapittel 17 «Helsefremmende tiltak i arbeidslivet» av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011).

I denne podcasten ser vi på "Endring av sykdomsbildet" og vi avslutter med emnet om "Hva kan bedriftene selv gjøre?"

Lengde: 04:37

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11, del 1 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. I Innledning.

I denne podcasten ser vi på "Fra harmoni til konflikt" og vi avslutter med emnet om "Fullmaktslovgining".

Pensum: Storeng, Beck og Due Lund: Kap. I–IV

Lengde: 04:33

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11, del 2 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. II Arbeidsavtalen.

I denne podcasten ser vi på "Bemanningsplan og arbeidsavtale" og vi avslutter med emnet om "Interessetvist og rettstvist".

Lengde: 05:30

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11, del 3 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. III Arbeidsmiljø.

I denne podcasten ser vi på "Arbeidsmiljøloven" og vi avslutter med emnet om "Internkontrollforskriften".

Lengde: 03:54

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11, del 4 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. IV Arbeidstid.

I denne podcasten ser vi på "Tariffavtaler konkretiserer arbeidstid" og vi avslutter med emnet om "Overskridelse av overtidsreglene".

Pensum: Storeng, Beck og Due Lund: Kap. I–IV

Lengde: 02:21

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 12, del 1 - Likebehandling i arbeidslivet. Varsling. Arbeidslønn. Sykefravær.

January 11, 2016
Kap. V Likebehandling i arbeidslivet.

I denne podcasten ser vi på "Kjenn tre lover" og vi avslutter med emnet om "Lønn og tariffoppgjør".

Pensum: Storeng, Beck og Due Lund: Kap. V–IX

Lengde: 03:29

00:0000:00