BIK 2003, Studieenhet 9 - Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger. Sykefravær.

January 11, 2016
Kapittel 11 "Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger" i Kuvaas og Dysvik (2012). 
 
I denne podcasten ser vi på Kontinuerlig behov for forbedringer og vi avslutter med emnet om Et praktisk konsulentråd.
 
Pensum:
• Kapittel 11 «Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger» i Kuvaas og Dysvik (2012).
• Kapittel 16 «Å redusere bedriftens sykefravær» av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011). 
 
Lengde: 11:44
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 9 - Arbeidsmiljøundersøkelser og andre HR-målinger. Sykefravær.

January 11, 2016
Kapittel 16 "Å redusere bedriftens sykefravær" av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011).
 
I denne podcasten ser vi på Det samfunnsmessige bakteppe og vi avslutter med emnet om Fra sykefravær til nærvær
 
Lengde: 10:32
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 10 - HR-roller og brukervennlig HR. Oppsummering. Helsefremmende tiltak i arbeidslivet

January 11, 2016
Kapittel 12 "HR-roller og brukervennlig HR" i Kuvaas og Dysvik 2012.
 
I denne podcasten ser vi på Teori og praksis må henge sammen og vi avslutter med emnet om HR-fagets egenart.
 
Pensum: 
• Kapittel 12 «HR-roller og brukervennlig HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 13 «Oppsummering» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 17 «Helsefremmende tiltak i arbeidslivet» av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011)
 
Lengde: 15:03
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 10 - HR-roller og brukervennlig HR. Oppsummering. Helsefremmende tiltak i arbeidslivet

January 11, 2016
Kapittel 13 "Oppsummering" i Kuvaas og Dysvik (2012).
 
I denne podcasten ser vi på Krav om etterrettelighet i metode og vi avslutter med emnet om Hva er da spesielt med Kuvaas og Dysvik?.
 
Lengde: 08:51
 
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 10 - HR-roller og brukervennlig HR. Oppsummering. Helsefremmende tiltak i arbeidslivet

January 11, 2016
Kapittel 17 "Helsefremmende tiltak i arbeidslivet" av Einarsen m.fl. i Einarsen og Skogstad (2011).
 
I denne podcasten ser vi på Endring av sykdomsbildet og vi avslutter med emnet om Hva kan bedriftene selv gjøre?
 
Lengde: 04:52
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. I Innledning.
 
I denne podcasten ser vi på Fra harmoni til konflikt og vi avslutter med emnet om Fullmaktslovgining.
 
Pensum: Storeng, Beck og Due Lund: Kap. I–IV
 
Lengde: 04:22
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. II Arbeidsavtalen.
 
I denne podcasten ser vi på Bemanningsplan og arbeidsavtale og vi avslutter med emnet om Interessetvist og rettstvist.
 
Lengde: 05:07
 
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. III Arbeidsmiljø.
 
I denne podcasten ser vi på Arbeidsmiljøloven og vi avslutter med emnet om Internkontrollforskriften.
 
Lengde: 03:44
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 11 - Innledning til arbeidsretten. Arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøet. Arbeidstid

January 11, 2016
Kap. IV Arbeidstid.
 
I denne podcasten ser vi på Tariffavtaler konkretiserer arbeidstid og vi avslutter med emnet om Overskridelse av overtidsreglene.
 
Lengde: 03:40
 
00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 12 - Likebehandling i arbeidslivet. Varsling. Arbeidslønn. Sykefravær.

January 11, 2016
Kap. V Likebehandling i arbeidslivet.
 
I denne podcasten ser vi på Kjenn tre lover og vi avslutter med emnet om Lønn og tariffoppgjør.
 
Pensum: Storeng, Beck og Due Lund: Kap. V–IX
 
Lengde: 03:35
 
00:0000:00