BIK 2003, Studieenhet 5, del 1 - Rekruttering. Trening og utvikling. Omstilling.

January 11, 2016
Kapittel 5 «Rekruttering» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne Podcasten ser vi på kapitell 5 og starter først med læringsmålene.

Pensum:
• Kapittel 5 «Rekruttering» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 6 «Trening og utvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 10 «Å leve med omstilling» av Per Øystein Saksvik i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 11:33

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 5, del 2 - Rekruttering. Trening og utvikling. Omstilling.

January 11, 2016
Kapittel 6 «Trening og utvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Viktig med trenings- og utviklingstiltak" og vi avslutter med emnet om "Avdelingen som realiseringsarena".

Lengde: 05:49

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 5, del 3 - Rekruttering. Trening og utvikling. Omstilling.

January 11, 2016
Kapittel 10 «Å leve med omstilling» av Per Øystein Saksvik i Einarsen og Skogstad (2011).

I denne podcasten ser vi på "Litt om omstillingsbegrepet" og vi avslutter med emnet om "Moderne forskning om endring".

Lengde: 06:42

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 6, del 1 - Lederutvikling. Mangfold

January 11, 2016
Kapittel 7 «Karriereutvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012).

I denne podcasten ser vi på "Refleksjon rundt begrepet karriereutvikling?" og vi avslutter med emnet om "Forholdet mellom karriereutvikling og kompetanseutvikling".

Pensum:
• Kapittel 7 «Karriereutvikling» i Kuvaas og Dysvik
• Kapittel 8 «Lederutvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 11 «Mangfold i arbeidslivet» av Laura M. Traavik i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 5:05

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 6, del 2 - Lederutvikling. Mangfold

January 11, 2016
Kapittel 8 «Lederutvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012).

I denne podcasten ser vi på "Spenningsforhold mellom løpende drifting og utvikling" og vi avslutter med emnet om "Konkretisering av kompetansetiltak".

Lengde: 12:47

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 6, del 3 - Lederutvikling. Mangfold

January 11, 2016
Kapittel 11 «Mangfold i arbeidslivet» av Laura M.Traavik i Einarsen og Skogstad (2011).

I denne podcasten ser vi på "Mangfold en del av virkeligheten" og vi avslutter med emnet om "Lederansvar og mangfold".

Lengde: 04:43

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 7, del 1 - Medarbeidersamtaler. Teknologi og mennesker

January 11, 2016
Kapittel 9 «Medarbeidersamtaler» i Kuvaas og Dysvik (2012).

I denne podcasten ser vi på "Behov for lederverktøy" og vi avslutter med emnet om "Aktuelle forskningsresultater".

Pensum:
• Kapittel 9 «Medarbeidersamtaler» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 12 «Teknologi og mennesker» av Jan Forslin i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 11:51

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 7, del 2 - Medarbeidersamtaler. Teknologi og mennesker

January 11, 2016
Kapittel 12 «Teknologi og mennesker» av Jan Forslin i Einarsen og Skogstad (2011).

I denne podcasten ser vi på "Noen hovedlinjer om teknologi i industrien" og vi avslutter med emnet om "Fra EDB til moderne bruk av informasjonsteknologi(IKT)". 

Lengde: 06:02

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 8, del 1 - Prestasjonsbasert belønning. Jobb og familie.

January 11, 2016
Kapittel 10 «Prestasjonsbasert belønning» i Kuvaas og Dysvik (2012).

I denne podcasten ser vi på "Mediadebatt om belønning" og vi avslutter med emnet om "Er det egentlig behov for belønning?". 

Pensum:
• Kapittel 10 «Prestasjonsbasert belønning» i Kuvaas og Dysvik (2012).
• Kapittel 14 «To liv på en gang – om jobb og familie» av Frode Thuen i Einarsen og Skogstad (2011).

Lengde: 09:04

00:0000:00

BIK 2003, Studieenhet 8, del 2 - Prestasjonsbasert belønning. Jobb og familie.

January 11, 2016
Kapittel 14 «To liv på en gang – om jobb og familie» av Frode Thuen i Einarsen og Skogstad (2011). 

I denne podcasten ser vi på "Kort historisk bakteppe" og vi avslutter med emnet om "Forholdet jobb og privatliv".

Lengde: 08:18

00:0000:00